hasg.jpg

BİRİNCİ SAYFA
İKİNCİ SAYFA
BABA SAYFA
BİLGİ REYONU
BİRİNCİ BİLGİ SAYFASI
İKİNCİ BİLGİ SAYFASI
E-TiCARET BiLGiLERi
e-ticaret SANAL MAĞAZASI NASIL AÇILIR.
SANAL MAĞAZA REKLAMI
BiZE YAZI YAZIN
SİZİN YAZILARINIZ
TEMMUZ SAYFASI
ÜRÜN RESİMLERİ
FERAHLATAN RESiMLER
DOST SiTELER
KÖŞE YAZILARI
MAKALELER
DİN NEDİR
MAKALELER 3
KAZA NAMAZI NASIL KILINIR
HOCAMIZ BUYURDULAR Kİ
ANA SAYFAM DI

KAZA NAMAZI NASIL KILINIR


SÜNNETLER YERİNE KAZA NAMAZI KILMAK

(tam ilmihal. seadeti ebediyye)

KAZA NAMAZLARI

SÜNNETLERİ KILARKEN KAZA NAMAZINA NİYET

Sünnetleri kılarken kaza namazına niyet

Sual: Sünnetleri kılarken kazâ namazına nasıl niyet edilir?
CEVAP
Öğle namazının ilk dört rekat sünnetini kılarken, (İlk kazâya kalmış öğle namazının farzını ve vaktin sünnetini kılmaya) diye niyet edilir. Aynen farz gibi kılınır. Son iki rekatta zamm-ı sûre okunsa da olur, okunmasa da olur. Çünkü dört rekatlı farz namazların son iki rekatinde zamm-ı sûre okumakta mahzûr yoktur.
Öğle namazının son sünnetini kılarken, (İlk kazâya kalmış sabah namazının farzını ve öğle namazının son sünnetini kılmaya) diye niyet edilir. Sabah namazının sünnetine vâcib diyen âlimler olduğu için sabah namazının sünnetini kılarken sünnet diye niyet etmelidir!
İkindi namazının dört rekatlık sünnetini kılarken de, (İlk kazâya kalmış ikindi namazının farzını ve vaktin sünnetini kılmaya) diye niyet edilir.
Akşam namazının sünnetini kılarken, (İlk kazâya kalmış akşam namazının farzını ve vaktin sünnetini kılmaya) diye niyet edilir ve üç rekat kılınır.
Yatsı namazının ilk sünnetini kılarken, (İlk kazâya kalmış yatsı namazının farzını ve vaktin sünnetini kılmaya) diye niyet edilir.
Yatsının son sünnetini kılarken de (İlk kazâya kalmış vitir vâcibi kılmaya) diye niyet ederek üç rekat aynen vitir namazı kılınır.
Böylece bir günlük kazâ namazı kılınmış olur, sünnetler de terkedilmiş olmaz. Kuşluk, evvâbin, teheccüd gibi nâfile namazları kılarken de aynı şekilde niyet edilir. Meselâ (İlk kazâya kalan öğle namazının farzını ve kuşluk namazı kılmaya) diye niyet edilir. Bir kişi, böyle kazâ kılarken vaktin sünnetine diye niyet etmese de yine sünneti terketmiş olmaz. Çünkü sünnet, vaktin farzından başka bir namaz kılmak demektir. (N. Fıkhıyye)

Beş vakit namazın sünnetleri dört vakit kazaya niyet edilip kılınabilir mi? Nevadir-i Fıkhiyye ve Haleb-i Kebir'de de yazıyormuş.Namazların sünnetlerini kılmayıp onların yerine kaza namazlarınızı kılabilirsiniz. Hem sünnete hem de kaza namazına birlikte niyet edilir.Üzerime farz olan ve daha önce kılamadığım sabah namazının farzına ve vaktin sünnetine diye niyet edilir.
Hanefi mezhebine göre kaza namazları şöyle kılınır: Hangi namazın kazası kılınacaksa o namaza niyet edilir. Eğer kaza namazları çoksa ve sayısı, vakitleri bilinmiyorsa "niyet ettim üzerimde kalan ilk sabah (veya öğle, ikindi, akşam, yatsı) namazının farzını kılmaya ve vaktin sünnetine" diye niyet eder ve namazlarını böylece kaza eder. Bu konuda daha geniş bilgiye ulaşmak için Tam İlmihal (seadeti ebediyye) kitabına bakabilirsiniz.


Kuran-ı Kerim öğrenen kimse

Kuran-ı Kerim Allahü Teala!ya göklerden ve yerlerden ve içindekilerden daha sevgilidir.
Sizin en hayırlınız, Kuranı öğrenen ve öğreteninizdir.
Herkim Kurandan bir ayet okursa, cennette onun için bir derece ve nurdan bir kandil olur.
Herkim kuran okur ve içindekilerle amel ederse, kıyamet gününde anne babasına bir taç giydirilecektir ki: güneş dünya evlerinde sizin aranızda olsaydı o taç güneşten daha ışıklı olurdu.Ya o kuranla amel eden kişinin kendisi hakkında ne dersiniz.
Herkim Kuranı okur ve onu ezberler , böylece helalını helal, haramını haram kabul ederse
Allahü Teala onu bu sebeble cennetine alır. Ve onu, yakınlarından cehenneme girecek on kişiye şefaatçı kılar,hepsi beraberce cennet nimetlerine kavuşur. Hazreti Muhammed (S:A:S)

DİNİ BİLGİLER SAYFASI

BİR KİTAP ÖZETİ

BİR KİTAB

koltukta2.jpg

Yatakta namaz
Yere oturunca kalkamayan, ayaklarını da bükemeyen hasta, yukarıdaki şekilde yatakta, çekyatta oturup namazını kılar:

Sandalyede namaz kılmak

Sual: Ayakta namaz kılamayan ve uygun oturamayan hasta ne yapar, sandalyede kılabilir mi?
CEVAP
Ayaklarını bükemeyen hasta, yatağının içinde, ayaklarını kıbleye karşı uzatarak ima ile kılabilir. Rüku için az başını eğer, secde için biraz daha fazla eğer. Koltuğa, sandalyeye oturursa ayaklarını sehpaya veya başka bir koltuğa koyarak kılabilir. Bunları da yapamayan hasta yatarak ima ile kılar. Tekerlekli sandalyesinde oturan felçli, ayaklarını önündeki sehpaya koyacak birisi olmazsa, ayaklarını sarkıtarak da kılar. Ayaklarını sehpaya koyabileninki caiz olmaz.
Yere, sandalyeye veya koltuğa oturup nasıl namaz kılınacağı ekteki resimlerde gösterilmiştir.

Ayakta duramayan veya zarar gören, başı dönen kimse, farzları da, secde ettiği yerde oturarak kılar. Rüku için eğilir. Secde için, başını yere koyar. Duvara, değneğe, insana dayanarak, biraz ayakta durabilenin, ayakta tekbir alması ve o kadarcık ayakta okuması farzdır.
Dayanarak oturmak mümkün iken, yatarak ima caiz olmaz.
Farz kılarken özürsüz, duvara, direğe dayanmak mekruhtur. Bir özür olursa mekruh olmaz.
Hamile veya hasta, sağ ve soluna sehpa, tabure gibi bir şey koyup onlara dayanarak ayağa kalkabilirse öyle kılması gerekir. Bu da mümkündür.
Uygun oturamayan hasta, kolayına geldiği gibi oturur. Sandalyeye oturup ima ile kılması caiz değildir. Sandalyede oturabilen, yerde de oturabilir. Namazdan sonra, yerden ayağa kalkamayan, sandalyeden kolay kalkan hastayı, yerden bir kimse kaldırır. Yahut, kıbleye karşı uzatılmış sedir, somya veya yatakta ayaklarını sarkıtmadan oturarak kılar. Namazdan sonra, ayaklarını sedirin veya yatağın bir yanına sarkıtıp, sandalyeden kalkar gibi kalkar. Bir şeye dayanarak veya bir kimsenin tutması ile de, yerde oturamayan hasta, sırt üstü yatarak kılar. Başı altına yastık koyar. Yüzü kıbleye karşı olur. Veya kıbleye karşı sağ veya sol yanı üzerine yatar. Rüku ve secdeleri, başı ile ima eder.
Her vakit yardımcı bulması ve böyle kılması zor ise, iki namazı cem edebilir. Yatarak ima ile de kılamayan namazını kazaya bırakır.
Ayaklarını bükemeyen hasta, yatağının içinde, ayaklarını kıbleye karşı uzatarak ima ile kılabilir. Koltuğa oturursa ayaklarını sehpaya, veya başka bir koltuğa koyarak kılabilir. Bunları da yapamayan hasta yatarak ima ile kılar. Tekerlekli sandalyesinde oturan felçli de, ayaklarını önündeki sehpaya koyamayacağı için, ayaklarını sarkıtarak da kılması caiz olur.
Koltukta namaz
Yere oturunca kalkamayan, ayaklarını da bükemeyen hasta, yukarıdaki şekilde koltukta oturup namazını kılar:
Hastanın namazı

Sual: Hastanede hastamız var. Çeşitli cihazlar bağlı. Kıbleye tam dönemiyor. Ne yapması gerekir? Namaz kılarken, ayaklarını kıbleye karşı uzatmasında mahzur var mıdır?

CEVAP
Kıbleye dönemeyen hastanın, kolayına gelen tarafa doğru kılması caiz olur.
Ayaklarını kıbleye uzatır. Dikebilirse, dizlerini dikmesi iyi olur. Başı altına yastık koyar. Yüzü kıbleye karşı olur. Veya kıbleye karşı sağ veya sol yanı üzerine yatar. İma ile kılar. Kolayına hangisi geliyorsa öyle yapar.
SÜNNET YERİNE KAZA NAMAZI KILMALI İKİ NİYET OLUR.

KAZA NAMAZLARI

Görüldüğü üzere hadis-i şerifte, farz namazlardaki eksikliklerin, nafilelerden ikmal edileceği beyan olunmaktadır. Hadis şarihleri, ikmal keyfiyetinin hadis-i şerifin zahiri manasına da uygun olarak, "kılınmamış farz namazların nafilelerle tamamlanacağı" şeklinde olmasını da "edâ edilmiş olan farz namazlardaki âdâb, sünnet, huşu, dua ve zikirlerle ilgili noksanlarının ikmâli" şeklinde olmasını da ihtimal olarak zikrediyorlar. Ebû Bekr İbnü'l-Arabî, "Arîzatü'l-ahvezî" adlı Tirmizi şerhinde, "bana göre, edâ edilmeyen farzların nafilelerle tamamlanması ihtimali, daha açıktır; çünkü hadisin devamında diğer farz ameller için de, bunun gibi yapılır, ifadesi bunu göstermektedir..." demektedir.

. İddialara mesnet gösterilen kitapların kaynak niteliğinde olup olmadığı ve bunlardan yapılan nakillerin ne derece doğru olduğu hususuna gelince; böyle bir dergi için uzunca sayılabilecek bu yazıdan, sanırım bu konuda bir kanaate varmak mümkündür. Bir örnek vermek gerekirse, Kudüs Kadısı Sakızlı Muhammed Sadık Efendi'nin "en-Nevadiru'l-fıkhıyye fi mezhebi'l-eimmeti'l-Hanefiyye" adlı gayr-ı matbu eserinden, İbn Nüceym'in :
-"Üzerinde kaza namazı olan bir kimsenin; sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsının sünnetlerini, bu namazların kazalarına niyyet ederek kılarsa, sünnetleri terketmiş olur mu? şeklindeki bir soruya cevaben :
-Hayır olmaz; çünkü sünnet kılmaktan maksat, şeytanın burnu sürtülmesi için, vakit içinde farzdan başka bir namaz daha kılmaktır..." dediği nakledilmektedir.

ilm-i siyaset

İlm-i siyaset'e bir örnek
Adamin biri Afrika'da safariye çikarken yanina minik köpegini de almis. Minik köpek bir gün ormanda dolasip, kelebekleri kovalar, çiçekleri koklarken kayboldugunu fark etmis. Ne yapacagini düsünürken bir de bakmis ki karsidan bir leopar geliyor ve belli ki günlük yiyecegini ariyor."Simdi basim dertte" diye düsünmüs minik köpek. Etrafina bakmis yerde kemik parçalarini görmüs. Hemen arkasini leoparin geldigi yere dönerek kemikleri kemirmeyebaslamis, bu arada da arkadaki hareketi kestirmeye çalisiyormus. Leopar tam saldiracakken minik köpek kendi kendine konusmus; "Ne kadar lezzetli bir leoparmis. Acaba etrafta bundan bir tane daha var mi?" Bunu duyan leopar bir anda donmus kalmis ve en yakindaki agaca tirmanarak dallarin arasina saklanmis. "Tam zamaninda kurtardim yoksa bu köpege yem olacaktim" diyedüsünmüs leopar. Bütün bunlar olup biterken bir baskaagacin üstündeki bir maymun olanlari izliyormus. Bildiklerini kullanarakbundan sonra leopardan kurtulabilecegini düsünmüs. Leoparin yanina giderek neler oldugunu anlatmis. Leopar kopegin yaptiklarina çok sinirlenmis ve maymuna "Atlasirtima, gidip sunu yakalayalim" demis. Ancak minik köpek neler oldugunu ve leoparin sirtinda maymunla birlikte süratle kendisine yaklastigini fark etmis. "Simdi ne yapacagim" diye düsünürken kaçmaya tesebbüs etmemis. Bunun yerine arkasini leoparin geldigi yöne dönerek, kemikleri kemirmeye devam etmis. Tam leopar saldiracakken yine kendi kendine konusmus; "Bu aptal maymun da nerede kaldi? Yarim saat önce bir leopar daha getirsin diye gönderdim, hala haber yok!"

İlm-i siyaset böyle birsey iste...